Denne nettsiden bruker cookies. Cookies er nødvendig for å sikre at vår nettside fungerer optimalt. Cookies på nettsiden brukes primært til måling av trafikk og optimalisering av innhold. Les mer om cookies

Kjøpsbetingelser og vilkår

Firma

 • MyTracker.no levert av PROTECH MONITORING AS, organisasjonsnummer 920 918 514 MVA, Dynjarvegen 9, 4352 Kleppe. Postadresse: Postboks 206, 4358 Kleppe.

Partene

 • Selger er: MyTracker.no. Den blir i det følgende benevnt vi, oss eller vår.
 • Kjøper er den person som foretar bestillingen. Den blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Priser

 • Alle priser er i norske kroner. I handlekurven ser du totalprisen inkludert merverdiavgift og frakt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, kan dette endres uten unntak, dersom du blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Frakt & Levering

 • Vi tilbyr to muligheter for frakt av vare:
  1. Pakke i postkassen: Hvis du velger "Pakke i postkassen", blir pakken utleveres uten sporing inn i postkassen innen 4-6 virkedager.
  2. Servicepakke: Hvis du velger "Servicepakke", blir pakken utleveres på ditt nærmeste hentekontor innen 2-5 virkedager.
 • Dersom vare er ikke på lager, står opplysning om leveringstid på produktside som gjelder. Virkedager er ukedager uten lørdager og søndager som gjelder for angitt leveringstid.
 • Se Frakt & Retur for ytterlige informasjoner.

Ordrebekreftelse

 • Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør bu ta kontakt med oss så snart som mulig.

Betaling 

 • Vi tilbyr betalingsmulighet på kortbetaling(Visa, MasterCard), faktura, Vipps og PayPal. 
 • Ved betaling via kortbetaling og Vipps blir betalingskort belastet umiddelbart ved kjøp.
 • Ved betaling via faktura vil du få faktura fra Collector Bank, som behandler faktura for oss. Faktura må betales direkte til Collector Bank.
 • Ved betaling via PayPal blir din PayPal-konto belastet, når din bestilling blir ferdig behandlet og sendt ut fra oss til deg.   

Risikoen for varen

 • Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Reklamasjon

 • Etter at du har mottatt produktene, må du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom du kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre, må du melde dette til oss snarest slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke lengre enn to måneder fra tidspunktet mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten løper i 2 år fra tidspunktet du overtok produktet. Du mister din rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom du ikke gir oss melding innen rimelig tid etter at oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
 • Vi har anledning til å foreta opptil to utbedringforsøk på samme mangel. Skulle det være sånn at vi ikke kan erstatte varene, refunderer vi det hele beløpet du har betalt innen 15 dager. Betingelse for tilbakebetaling er at vare blir returnert med alle deler og original emballasje. Dersom du returnerer ikke noen del(er) som fjernkontroll, kabel, lader, osv. som tilhører til produkt, vil vi refundere 50% av kjøpesummen. 
 • Dersom du på eget initiativ foretar utbedring av feil eller mangel uten at dette er skriftlig avtalt med oss, vil du selv dekke kostnadene relatert til utbedringen.
 • Reklamerer du på et produkt som viser seg å være fri for feil eller mangler, eller ha uvesentlige mangler, forbeholder oss seg retten til å kreve betaling for de faktiske kostnadene påløpt ved sending, håndtering og/eller undersøkelser av produktet.
 • Du kan ikke reklamere eller krever refusjon på varen, dersom du har selv påført skade på varene ifølge av feil bruk/håndtering.
 • Dersom du selv foretar reparasjon på vare med egen hånd, bortfaller reklamasjonsrett. Så du kan ikke reklamere på vare som du har foretatt reparasjon på egen hånd.    

Forbehold

 • Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel.
 • Vi tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått.
 • Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor vi ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre priser, produkter, kategorier og beholdninger etter eget ønske og uten forutgående varsel.
 • Vi forbeholder oss retten til å nekte levering av enhver vare basert på valutasvingninger, prissvingninger, lagerhold, varetilgang, konkurranseforhold eller andre årsaker etter eget ønske og uten forutgående varsel.

Våre rettigheter ved mislighold fra deg

 • Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentet varer.
 • Vi kan heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt.
 • Vi kan også heve kjøpet dersom du har gitt utilstrekkelig leveringsadresse.
 • Vi kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
 • Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.
 • Gebyr ved uavhentet ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer som er sendt via postoppkrav, kan vi belaste deg med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Dette er for å dekke kostnadene våre på behandling av bestilling og frakt.
 • Hvis pakker returneres til oss pga. ukjent eller utilstrekkelig mottakeradresse, trekker vi 200,- kr. + frakt tur/retur fra kjøpesummen, og refunderer resten innen 15 dager på utbetalingskortet som du benyttet ved betaling. Dette er for å dekke kostnadene våre på behandling av bestilling og frakt.
 • Du har to ukers frist til å hente pakken din på ditt nærmeste utleveringssted. Gjør du ikke det vil den bli returnert tilbake til oss. I dette tilfellet trekker vi 200,- kr. + frakt tur/retur fra kjøpesummen, og refunderer resten innen 15 dager på utbetalingskortet som du benyttet ved betaling. Dette er for å dekke kostnadene våre på behandling av bestilling og frakt.

Bruk av produkter og tjenester

 • Du har selv ansvar til å informere deg om de lovlige bruksområdene, og bruke våre produkter og tjenester innen disse lovlige bruksområdene. Vi påtar oss ikke noen ansvar for enhver tap eller skade ifølge av ulovlig bruk. Det er ditt ansvar å bruke våre produkter og tjenester innen lovlige bruksområder. 
 • MyTracker.no eller andre tilknyttede firmaer skal aldri og kan aldri holdes ansvarlig, verken økonomisk eller på andre måter, for forhold som skyldes bruk av solgte varer, feil bruk av solgte varer eller feil på solgte varer.
 • Du er ansvarlig for å følge norsk lov ved bruk av produkter og tjenester kjøpt av oss.
 • Det er ditt ansvar å sette deg inn i Norges lover vedrørende bruken av produkter og tjenester kjøpt av oss. 

Bytte

 • Du har rett å bytte vare, og få en annen vare innen 14 dager etter du har mottatt vare.
 • Vare må innleveres/sendes i retur innen 14 dager fra dagen du har mottatt vare.
 • Alle deler og den originale emballasjen må returneres ved vare.
 • For å kunne bytte, må vare og sine tilbehør være i skadefri tilstand.
 • Dersom prisen til den nye varen er høyere enn prisen til varen som skal byttes, fakturer vi deg et mellomlegg samt porto.
 • Dersom prisen til den nye varen er lavere enn prisen til varen som skal byttes, refunderer vi prisdifferanse utenom porto.

Angrerett

 • Hvis du vil benytte deg av angrerett, er Angrerettloven som gjelder.   
 • Du har angrerett inne 14 dager fra dagen du mottar varen.
 • Vi sender angrerettskjema kun på epost sammen med ordrebekreftelsen til epost adressen som du registrert ved bestillingen.  
 • Du betaler selv for alle returkostnadene. Vi henter ikke ut returpost som er sendt i oppkrav.
 • Skulle du angre et kjøp, må du melde dette til oss ved å bruke kontaktskjemaet og fyll ut angrerettskjema som du har fått på epost ved ordrebekreftelsen, ellers du kan laste ned skjemaet fra her angrerett-skjemaet. Du må send varen sammen med det utfylte skjemaet tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene. Du finner returadressen i "kontakt oss".
 • Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev, betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Vi anbefaler å sende vare i retur med sporingsnummer slik at du kan følger med forsendelse på returnert pakke. Når vi har fått tilbake varen(e) samt sine originale emballasje(r) i skadefri tilstand, refunderer vi hele kjøpesummen. Betingelsen for refusjon er at varen samt tilbehør ikke har vært i bruk, og er i skadefri tilstand slik at den kan selges som ny. Den originale emballasjen må også legges ved. Du plikter å returnere varen samt all tilbehør og emballasje hvis du angrer. Hvis returnert vare mangler noen tilbehør, tilbakebetaler vi 50% av kjøpesummen for produktet. 
 • Hvis du angrer på kjøpet, og returnerer vare etter angrefristen på 14 dager, tilbakebetales 50% av kjøpesummen som du betalte ved bestilling.
 • Dersom varen eller noen tilbehør/deler ble returnert i skadet tilstand, refunder vi ikke hele kjøpesumme. Beløpet som beholdes, vil tilsvare skadet.
 • Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder minnekort, CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.
 • Du kan ikke angre på kjøp av programvarer.

Cookies

 • Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et kjøp.

Copyright

 • Alt innhold på disse nettsidene er MyTracker.no, datterselskap av MyTracker.no eller underleverandør av nevnte eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Protech Monitoring AS.

Personvernerklæring

 • Vi setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte av oss som behandlingsansvarlig. Vi har forpliktet oss til å beskytte ditt personvern. Du kan gå til de fleste Web-sidene våre uten å gi oss noe informasjon om deg selv. Men noen ganger trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gir opplysninger om innsamling av data og bruk av data i slike situasjoner.
 • Cookies (informasjonskapsler): På MyTracker.no anvender vi cookies til å forbedre brukervennligheten på nettstedet. Cookies identifiserer nettlesere (besøkende) som unike, men nettleserne forblir hele tiden anonyme. Vi bruker informasjonen vi får fra cookies til statistiske formål: Ved hjelp av informasjonskapslene holder vi telling på hvor mange besøkende vi har på nettstedet, hvilke sider som får flest besøk, etc. Cookies kan også brukes for å tilby mer relevant annonseinformasjon.
 • Vi bruker de personlige opplysningene til følgende formål:
  1. For å levere bestilte produkter og tjenester til deg.
  2. For å sende nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon.
 • Når du registrerer deg, eller på annen måte gir oss personlige opplysninger, vil vi ikke formidle eller dele denne informasjonen med tredjeparter. Informasjonen vil bare bli brukt til formålene nevnt ovenfor.
 • Hvis du registrerer en kundekonto på nettstedet vårt, velger du om at du ønsker å motta nyhetsbrev. Vi sender maksimum 2 nyhetsbrev i måned kun på epost, som inneholder spesialtilbud og annen relevante informasjoner om produkter. Du kan når som helst avslutte nyhetabonnementet på din konto. Du har full kontroll og tilgang til dine opplysninger, som du kan endre enhver tid. Du kan velge å slette din hele konto ved å ta "Kontakt oss". Gi oss e-post adressen som du bruker for innlogging. Vi sletter kontoen din inn 48 timer, og du får en bekreftelse. Hvis du velger å melde deg av nyhetsbrev, logg deg inn på kontoen din under nyhetsbrev, og velg Nei på Abonner, eller gjennom nyhetsbrevet.  Hvis du sletter kontoen din, blir alle opplysningene inkludert kjøpe produkter slettes for godt, så de kan ikke gjenopprettes lenger.
 • Hvis du legger inn bestilling uten å opprette kundekonto, får du ikke mulighet å endre på opplysninger som du har lagt inn ved bestilling. Dersom du ønsker å endre opplysninger eller slette dem, må du ta kontakt med oss. Vi sender av og til nyhetsbrev til e-postadresser som ble registrert ved bestilling uten kundekontoer. Du kan fjerne din e-postadresse fra nyhetsbrevabonnementet ved å kontakte oss eller gjennom nyhetsbrev.     
 • Tilgang til de personlige opplysningene: Vi gir deg midler til å sikre at de personlige opplysningene dine er riktige og oppdaterte. Hvis du registrerer en kundekonto på vår hjemmeside vil du ha full oversikt over bestillingen din til en hver tid.